فروش تردمیل اقساطی کرمانشاه

فروش تردمیل اقساطی کرمانشاه   عملكرد گروه هاي عضلاني مختلف از نظر كلي سه نوع انقباض عضلاني شناخته شده اند: انقباض كانسنتريك: در هنگام انقباض طول عضله كوتاه مي شود، مثل عـضله جلو بازو در حين خم كردن آرنج. انقباض اكسنتريك: در هنگام انقباض طول عضله زياد مي شـود، مثـل عـضله جلو ران زماني كه… ادامه خواندن فروش تردمیل اقساطی کرمانشاه