برچسب: فروش  تردمیل  خانگی اقساطی رشت

  • فروش تردمیل اقساطی رشت

    فروش تردمیل اقساطی رشت     • در بيماراني كه به هر علتي دچار ضايعه عروقي و فشار خون هستند، ورزش هايي مناسب مي باشند كه زياد باعث تغيير فشار خون و تنگ و گشاد شدن عروق نمي شوند. بنابراين ورزش هاي ملايم منظم و روزانه نه تنها مشكلي ايجاد نمي كنند بلكه از پيشرفت […]