فروش تردمیل اقساطی ارومیه

فروش تردمیل اقساطی ارومیه       1 .قبل ازاستفاده لطفاً تمام قسمت ها را از نظر صحت چك كنيد. درصـورت وجـود هرگونه نقصي بايد استفاده از دستگاه را قطع و آن را تعمير يا قطعه مورد نظر را تعويض كنيد. 2 .درحين تمرين لباس و كفش ورزش بپوشيد ، لباس مناسب باعث احساس راحتـي… ادامه خواندن فروش تردمیل اقساطی ارومیه