فروش تردمیل اقساطی مشهد


فروش تردمیل اقساطی مشهد

 

فروش تردمیل اقساطی مشهد
فروش تردمیل اقساطی مشهد

تردميل داراي يك نوار گردان است كه يا به وسيله ي نيروي محركه موتور ويا نيروي

گام هاي فرد، در خلاف جهت به حركت در آمده و باعث مي شود در حين قدم برداشتن،

فرد در محل باقي مانده و جابجايي صورت نگيرد . در دستگاه هاي موتـوردار حتـي مـي

توان سرعت حركت شخص را به صورت يك نواخت تنظيم كرد . البته اين گروه از تردميـل

ها در مورد افرادي كاربرد دارد كه كنترل كاملي بر حركات واعمال بـدن خـود دارنـد و

هيچ گونه مشكل تعادلي يا هوشياري ندارند.

 

خرید تردمیل اقساطی مشهد

تردميل هاي نوين داراي صفحه نمايشگر ديجيتالي مي باشند كه سرعت، شيب وايتم

هاي ديگري را بر حسب مدل تردميل به نمايش مي گذارند . حتـي در بعـضي مـدل هـا

وضعيت ضربان قلب و فشار خون و حتي تعداد تنفس و مقايسه ي آنها با حالت طبيعـي

به نمايش گذارده ميشود.

 

قیمت تردمیل اقساطی مشهد

در بخش هاي بعدي اين كتابچه با نحوه ي راه اندازي دستگاه، طرز استفاده، مكانيسم

عمل عضلات و مفاصل بدن در هنگام كار با آن و فوايد و مضرات آن آشنا مي شويد.

نحوه ي عملكرد عضلات و مفاصل در طي مراحل مختلف راه رفتن راه رفتن شامل برداشتن

گام هايي منظم و پشت سر هم ميباشد كه معمولاً در جهتـي خاص صورت مي گيرد.

 

فروش تردمیل خانگی اقساطی مشهد

دانشمندان براي بررسي مكانيسم راه رفـتن آنـرا بـه واحـدهاي كوچكي به نام گام تقسيم

كرده اند. آنها از زماني كه پاشنه يك پا بـازمين برخـورد مـي كند تا زماني كه مجدداً پاشنه

همان پا با زمين برخورد كند را يك دوره ناميـده اند.

فاز ايستاده

-زماني كه پاشنه يك پا با زمين برخورد مي كند:

– مكانيسم عمل عضلات و مفاصل بدن در حين كار با تردميل بدون موتور

5 درجه چرخش به سمت جلو لگن

30 درجه تا شدن مفصل ران

0 درجه خم شدن زانو

0 درجه خم شدن مچ پا به سمت پايين

5 درجه چرخش كف پا به سمت با

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.